1915-1916

Fris

P0022 - Pintura - Tremp - 1915-1916 -


Caçador i família d’excursionistes

P0025 - Pintura - Tremp - 1915-1916 -


Plafó

P0026 - Pintura - Tremp - 1915-1916 -


Petit plafó

P0027 - Pintura - Tremp - 1915-1916 -