1919-1927

Saló de la casa Lluís Plandiura

P0021 - Pintura - Tremp - 1919-1927 -


El bon mariner

P0016 - Pintura - Tremp - 1919-1927ca. -