1937

Bestiari

L0006 - Llibre - Litografia - 1937 -


Males notícies (altaveus)

G0019- Obra gràfica - Aiguafort - 1937 -


Caçadors

G0021 - Obra gràfica - Punta seca - 1937 -


Venus i músics (Concert)

G0023 - Obra gràfica - Aiguafort - 1937 -


Matrimoni del bracet

G0008 - Obra gràfica - Litografia - 1937 -


Cafè, copa i puro

G0009 - Obra gràfica - Litografia - 1937 -


Precaució

G0010 - Obra gràfica - Litografia - 1937 -


Encaixada

G0011 - Obra gràfica - Litografia - 1937 -


Encaixada

G0012 - Obra gràfica -Litografia - 1937 -


Ensopits

G0013 - Obra gràfica - Litografia - 1937 -