V0023

Paradise Lost

V0023 - Vidre - Vidre esmaltat - 1928 -