Barcelona - MNAC GDG - núm. 20.626 i 20.627

El corregidor

G0164 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934