Barcelona - MNAC GDG - núm. 20.645

El corregidor i els dos canonges camí de l’ajuntament

G0179 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934