Barcelona - MNAC GDG - núm. 20.646 i 20.647

El corregidor i la molinera

G0180 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934