Barcelona - MNAC GDG - núm. 20.654

El corregidor a terra (variant)

G0191 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934