Barcelona - MNAC GDG - núm. 206.866

Declaració d’amor

G0124 - Obra gràfica - Litografia - 1937