Barcelona - MNAC - núm. 107.745

Caçador assegut

ES0001 - Escultura - Bronze - 1935ca.