MNAC - Barcelona - núm. 107.565

A cal sogre

V0038 - Vidre esmaltat - Vidre opal esmaltat al foc - 1928