MNAC - Barcelona - núm. 207.742

Vas amb dos borratxets – V0045

V0045 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1916-1918