MNAC - Barcelona - núm. 207.744

Vas amb parella de ball

V0041 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1916-1918