MNAC - Barcelona - núm. 212.886

Vas amb personatge i banderes

V0044 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1922