MNAC - Barcelona - núm. 212.887

Vas amb veler i orenetes

V0043 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1918-1922