MNAC - Barcelona - núm. 240.030

Vas amb dos borratxets – V0040

V0040 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1923-1928