MNAC - Barcelona - núm. 27.355

Un cavaller i quatre a peu

G0083 - Obra gràfica - Aiguafort - 1933