MNAC - Barcelona - núm. 27.656

Estudi de figura

P0029 - Pintura - Carbó, Llapis - 1931