MNAC - Barcelona - núm. 4.626

Llac de Banyoles

P0009 - Pintura - Oli sobre cartró - 1905