MNAC - Barcelona - núm. 5.019

Cap de noia amb mocador

G0056 - Obra gràfica - Aiguafort - 1918