MNAC - Barcelona - núm. 5.040

Les tres gràcies

G0026 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1912