MNAC - Barcelona - núm. 5.059

El berenar a la barca

G0042 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1913