MNAC - Barcelona - núm. 5007 - 5015

La Catalunya Pintoresca

D0003 - Llibre - Llapis, ploma- 1919