MNAC - Barcelona - núm. 65.636

Fira d’Olot

P0052 - Pintura - Oli sobre cartró - 1938