MNAC - Barcelona - núm. 65.638

Inflament de globus

P0044 - Pintura - Oli sobre fusta - 1936