Obra gràfica

Males notícies (altaveus)

Gravat - Aiguafort - 1937 -


Cavallers i dona dormint (Admiració)

G0020 - Gravat - Aiguafort - 1940 -


Caçadors

G0021 - Obra gràfica - Punta seca - 1937 -


X X

G0022 - Obra gràfica - Punta seca - 1936 -


Venus i músics (Concert)

G0023 - Obra gràfica - Gravat - Aiguafort - 1937 -


Jugadors de cartes

G0024 - Obra gràfica - Gravat - Aiguafort i aiguatinta - 1906-1909 -


El balcó

G0025 - Obra gràfica - Gravat - Aiguafort i aiguatinta - 1930 -


Les tres gràcies

G0026 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1912 -


Mainada

G0027 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1910 -


Els nanos

G0028 - Obra gràfica - Aiguafort i aiguatinta - 1910 -