C0035

Cendrer amb home baixant una escala

C0035 - Ceràmica - Ceràmica pintada - 1929