C0051

Home llençant una copa enlaire

C0051 - Ceràmica - Ceràmica pintada - 1917