C0053

Home begut amb bastó dins una habitació que li dona voltes

C0053 - Ceràmica - Ceràmica pintada - 1917