CA0005

Costa amb Blay-Net

CA0005 - Cartell - Fotogravat - 1939