D0003

La Catalunya Pintoresca

D0003 - Llibre - Llapis, ploma- 1919