F0002

Primera audició de cançons… del mestre Miquel Querol Gavaldà

F0002 - Fullet i petit imprès - Fotogravat - 1932