F0003

Associació de Música “da Camera” de Barcelona. Concert Quint

F0003 - Fullet i petit imprès - Litografia - 1921