G0044

Cap de noia

G0044 - Obra gràfica - Aiguafort amb envernissades - 1915