G0186

El corregidor a terra

G0186 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934