G0187

El corregidor camí del molí

G0187 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934