G0188

Els criats treuen l’oncle Lucas de sota el llit

G0188 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934