G0191

El corregidor a terra (variant)

G0191 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934