P0021

Saló de la casa Lluís Plandiura

P0021 - Pintura - Tremp - 1919-1927