V0002

La gallina cega

V0002 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1924