V0034

El Circ (got i plat)

V0034 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1924