V0036

La caça (got)

V0036 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1924