V0068

Parella de nuvis dançant. Inicials “J.M” / 1926

V0068 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1928-1933