Carrer de Morabos xamfrà amb Montfart (Montjuïc - Barcelona)

El Convidat

P0033 - Pintura - Tremp - 1927