Dipòsit de la Generalitat de Catalunya - procedent col. Riera - 1995 - ingrés 2002

Vas amb parella de ball

V0041 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1916-1918


Vas amb dos borratxets – V0045

V0045 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1916-1918


Vas amb parella brindant

V0046 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1916-1918


Vas amb borratxet i copa a la mà

V0047 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1916-1918