Dipòsit de la Generalitat de Catalunya - procedent col. Riera - 1995 - ingrés 2004

Vas amb borratxet i ampolla de vi a la mà

V0042 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1916-1918


Vas amb personatge i banderes

V0044 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1922