Llegat d’Isabel Escalada - 1968

L’oncle Lucas i l’agutzir

G0184 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


El sagristà

G0185 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


El corregidor a terra

G0186 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


El corregidor camí del molí

G0187 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


Els criats treuen l’oncle Lucas de sota el llit

G0188 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


Capa, tricorni i vara de comandament (variant)

G0189 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


La señá Frasquita al balcó (variant)

G0190 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


El corregidor a terra (variant)

G0191 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


Capa, tricorni i vara de comandament

G0160 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934


Barret de copa

G0161 - Obra gràfica - Aiguafort - 1934