Saló de la casa Lluís Plandiura - carrer de Ribera - 6 - Barcelona

Blanca flor

P0017 - Pintura - Tremp - 1927


Figura

P0018 - Pintura - Tremp - 1919


El bon caçador

P0020 - Pintura - Tremp - 1927ca.


Saló de la casa Lluís Plandiura

P0021 - Pintura - Tremp - 1919-1927


El bon mariner

P0016 - Pintura - Tremp - 1919-1927ca.