Terrassa de Casa dels senyors Guarro - Sarrià? (Barcelona)

Plafó ceràmic (Visca Catalunya)

C0008 - Ceràmica - Ceràmica pintada - 1923ca.