1922

50 ninots

L0007 - Llibre - Fotogravat - 1922


Vas amb personatge i banderes

V0044 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1922